Expesowe dyskretne sex zakupy ! Dismiss

KUP DO 13:00 WYŚLEMY DZIŚ

DYSKRETNA PACZKA
DARMOWA DOSTAWA OD 299 ZŁ
ZAPŁAĆ ZA 30 DNI

DARMOWA PRZESYŁKA OD 299 ZŁ

ZAMÓW DO 13:00 - WYŚLEMY DZIŚ

DYSKRETNA PACZKA 24H

Polityka prywatności [privacy-policy]

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowe Sexyone.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sexyone.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
Każdy zidentyfikowany Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia przeglądania oraz usunięcia swoich Danych Osobowych. Ma ona charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MONDUERO Sp. z o.o. z siedzibą w Bezrzeczu,(adres do doręczeń: ul. Podleśna 17, 71-216 Bezrzecze) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901834, NIP: 8513259925, REGON: 388973710, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane i gromadzone są przez MONDUERO Sp. z o.o. zwanej dalej Administratorem  zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Treść Rozporządzenia RODO dostępna jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5.Dane Osobowe przetwarzane są przez Administrator na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. MONDUERO Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy i zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia.

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje użyte w niniejszej Polityce
 3. Zasady ochrony danych, którymi się kierujemy
 4. Jakie masz prawa dotyczące Twoich Danych Osobowych?
 5. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy
 6. Cel, okres, podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
 7. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 8. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?
 9. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 10. Informacje o plikach cookie
 11. Informacje kontaktowe

Postanowienie ogólne.

MONDUERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem rodo@sexyone.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich Danych Osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny lub/i naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią naszego Regulaminu; zgadzając się na Regulamin, zgadzasz się również na niniejszą Politykę. W przypadku kolizji pojęć użytych w Regulaminie i Polityce Prywatności, pierwszeństwo mają te ostatnie. Zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Definicje

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych.

Podmiot danych – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są Przetwarzane.

Dziecko – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia.

My/Nas/Nami/Administrator  – Monduero Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Zasady ochrony danych

Obiecujemy jako Administrator przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze bierzemy pod uwagę Twoje prawa przed Przetwarzaniem Danych Osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące Przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z Przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zostały zebrane Dane Osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Zbieramy i przetwarzamy tylko minimalną ilość Danych Osobowych wymaganą do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że masz prawo dostępu do danych zebranych od/o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych oraz ich przeglądania.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – oznacza to, że w przypadku spełnienia określonych warunków masz prawo ograniczyć Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – oznacza to, że w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, np. w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego Przetwarzania – co oznacza, że masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu Przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym Przetwarzaniu. Z prawa tego możesz skorzystać zawsze, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub istotnie na Ciebie wpływające.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, o ile jest to możliwe, w formie bezpośredniego przeniesienia od jednego Przetwarzającego do drugiego.
 9. Prawo do złożenia reklamacji – w przypadku odrzucenia Twojego wniosku w ramach Prawa Dostępu, podamy Ci powód, dlaczego. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojej prośby, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego lub wniesienia skargi do organu nadzorczego – co oznacza, że masz prawo do pomocy organu nadzorczego oraz inne środki prawne, takie jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą wyrażoną zgodę na Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Dane, które zbieramy

1. Informacje, które nam podałeś

Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres  domowy, numer telefonu itp. – głównie informacje niezbędne do dostarczenia Ci produktu/usługi lub do poprawy obsługi klienta. Informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy w celu komentowania lub wykonywania innych czynności na stronie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail, twój adres domowy lub inny wskazany do dostawy, twój numer telefonu. Są to dane osobowe, które pozostawiasz wypełniając formularze(zamówienia, zapisu na newsletter itp) na stronie naszego Sklepu Internetowego. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

2. Automatycznie zbierane informacje o Tobie

Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku na zakupy, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Te informacje są wykorzystywane do poprawy obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

3. Informacje od naszych partnerów

Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstawy prawne, aby udostępniać nam te informacje. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zebrali o Tobie na innych podstawach prawnych. Zobacz listę naszych partnerów tutaj.

4. Informacje dostępne publicznie

Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe aby:

 • świadczyć Ci nasze usługi. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą; i powiadamianie Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawić jakość obsługi klienta;
 • wypełnić obowiązek wynikający z prawa lub umowy;
 • i inne temu podobne

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe na uzasadnionych podstawach i/lub za Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby Cię zidentyfikować;
 • w celu świadczenia usługi lub wysłania/zaoferowania produktu;
 • komunikować się w celu sprzedaży lub fakturowania;
 • i innych temu podobnych, a niezbędnych i prawnie dozwolonych

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci spersonalizowane oferty* (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • administrowanie i analizowanie naszej bazy klientów (zachowań zakupowych i historii) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych/dostarczanych produktów/usług;
 • przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji klienta;
 • i innych temu podobnych, a niezbędnych i prawnie dozwolonych

O ile nie poinformowałeś nas inaczej, uważamy, że oferowanie Ci produktów/usług, które są podobne lub takie same do Twojej historii zakupów/zachowania podczas przeglądania, jest naszym uzasadnionym interesem.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i/lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • w innych celach, na które poprosiliśmy Cię o zgodę;

Cel, okres, podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

(INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO))

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub wykorzystania Twoich Danych Osobowych do opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zgromadzonych Danych Osobowych i wykorzystania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy są one zanonimizowane. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne zebrane o Tobie informacje tak długo, jak jest to potrzebne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z prawa, ale nie dłużej niż wskazane poniżej w określonych poniżej przypadkach:

a. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przed zawarciem w/w umów na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy), przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Wszelkich czynności niezbędnych do zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej sexyone.pl.

b. Marketing bezpośredni, w ramach którego przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

c. Marketing, w ramach którego osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora, dane są przetwarzane na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda), do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

d. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii, dane są przetwarzane na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

e. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

f. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

g. Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

h. Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym, gdzie  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

i. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

j. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie są tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. W tym celu zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze Przetwarzanie nie zaszkodziłoby Twoim interesom i
 • istniałaby odpowiednia ochrona dla Przetwarzania.
 • poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych obcym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom, aby umożliwić świadczenie Ci usługi lub poprawić jakość obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane następującym grupom podmiotów:

A. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą :

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

1. W ramach realizacji płatności elektronicznych w Sklepie Internetowym i korzystania przez Klienta z płatności w ramach usługi imoje oferowanej przez ING Bank Śląski S.A. Administrator może przekazać dane osobowe i dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, który korzysta  z wyżej wymienionych usług płatniczych za pomocą Sklepu Internetowego partnerowi:

 •  ING Bank Śląski S.A:

a. w związku ze świadczeniem przez bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b. w związku z obsługą i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c. w związku z weryfikacją przez bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Twisto Polska sp. z o.o.

a. w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

b. w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

c. w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

d. w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

B. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki

Jeżeli Klient korzysta w Sklepie Internetowym z dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika Poczta Polska, Firma Kurierska czy Inpost,  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego Administrator udostępnia zebrane dane osobowe w stopniu niezbędnym do realizacji wysyłki podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki.

C. dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiający Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych

Są to głównie dostawcy oprogramowania, hostingu, poczty elektronicznej, zabezpieczeń. Dane osobowe Klienta jeśli są udostępniane tym podmiotom to tylko w stopniu niezbędnym do realizacji usług związanych z prowadzeniem Sklepu czy działalności gospodarczej Administratora.

D. dostawcy usług księgowych i  prawnych jak również doradczych i windykacyjnych zapewniający Administratorowi niezbędne w prowadzeniu działalności Administratora wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

Są to głownie podmioty starannie dobrane przez Administratora które przetwarzają dane osobowe klienta tylko w niezbędnym zakresie dla osiągnięcia celu i ch przetwarzania.

Współpracujemy wyłącznie z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa Danych Osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieją ku temu inne podstawy prawne.

E. dostawcy usług na portalach społecznościowych.

Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Do komunikacji i przesyłania danych używamy bezpiecznych protokołów (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych podatności i ataków.TODO – opisz dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Nawet jeśli dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniu ochrony danych. . Powiadomimy Cię również w przypadku zagrożenia Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku wystąpienia takich naruszeń.

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie gromadzić informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą witrynę. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybranie wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie internetowej, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia dostarczanie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji przy następnym komentowaniu.
 • Analityczne pliki cookie — te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej witryny internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie — te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczania liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj umieszczane są na stronie przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te pliki cookie zapamiętują, że odwiedziłeś stronę internetową, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często targetujące lub reklamowe pliki cookie są powiązane z funkcjonalnością witryny zapewnianą przez inną organizację.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich, korzystając z platformy poprawy prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Korzystamy z Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz przejrzeć tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Informacje kontaktowe

Organ nadzorczy

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Email: kancelaria@giodo.gov.pl

Telefon: +48 22 53 10 440

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

 

Ostatnia modyfikacja została dokonana 30 czerwca 2021 r.

 

 

Lista życzeń
Login
Utwórz konto

Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza Polityka prywatności

Password Recovery

Zapomniałeś hasła ? Podaj swoją nazwę użytkownika lub adres email. Wyślemy na Twój mail nowe hasło.

TOP

Twoje Zamówienie 0

OSTATNIO OGLĄDANE 0

SEX ZABAWKI
SEX BIELIZNA
DROGERIA EROTYCZNA
INFORMACJE